E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka, e ngā maunga, e ngā mate, e ngā iwi hurinoa i te whenua nei.
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Kōwhiti 2013 is a showcase of contemporary Indigenous Dance presented by Kōwhiti Ltd, in partnership with the Embassy of the United States of America, Creative New Zealand and the Wellington City Council.

MORE FROM OUR CURATORS